Spotkanie konsultacyjne Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego

Spotkanie konsultacyjne Strategii  Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 odbyło się 05.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu.

Celem spotkania, które prowadziła Magdalena Piskorz z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, było wypracowanie wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszaru kanału oraz konsultacja zgłoszonych dotychczas projektów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.

(org./fot. Monika Wielgolewska)