Warmia i Mazury

Spotkanie on-line poświęcone wilkom

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zaprasza na spotkanie poświęcone zasadom postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk.

Do udziału w spotkaniu, które zaplanowano na 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00, zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, izb rolniczych oraz mieszkańców Warmii i Mazur zainteresowanych tematem wydarzenia.

Podczas spotkania zostaną omówione elementy biologii i behawioru wilka. Przedstawimy także informacje dotyczące prawnej ochrony wilka i wybrane przepisy związane z wydawaniem zezwoleń derogacyjnych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zaprezentujemy także procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych na linii człowiek – wilk i zadania gmin w tym zakresie. Część spotkania zostanie poświęcona odszkodowaniom wypłacanym za szkody wyrządzane przez wilki oraz współdziałaniu pomiędzy osobami poszkodowanymi a RDOŚ w Olsztynie w zakresie zabezpieczania przed szkodami.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 9 grudnia 2021 r. pod adres e-mail: adriana.skorupska.olsztyn@rdos.gov.pl.

O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Na wskazane przez zgłaszających się uczestników adresy e-mail, zostanie wysłany z kilkudniowym wyprzedzeniem link z zaproszeniem do udziału w spotkaniu.

(RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!