Warmia i Mazury

Spotkanie służb powiatu ostródzkiego

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb powiatu ostródzkiego zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom podczas wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb powiatu ostródzkiego w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego. W spotkaniu wzięli udział: komendant Powiatowy Policji w Ostródzie wraz z Zastępcą, Dowóca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Ostródzie, Komendant Straży Miejskiej w Ostródzie wraz z Zastępcą, Koordynator Ochrony Szpitala Zakaźnego w Ostródzie oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Podczas spotkania omówiono aktualne problemy oraz wyzwania przed jakimi stoją służby. Poruszono kwestię sposobu zabezpieczenia szpitala w Ostródzie oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie przyległym do szpitala w związku we wzmożonym ruchem pieszym i samochodowym w tym rejonie.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!