Spotkanie z wojewodą i kuratorem oświaty ws. edukacji obywatelskiej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na spotkanie dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracy NGO z jednostkami edukacyjnymi, które odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Wydarzenie to stanowi jeden z głównych punktów planu pracy Zespołu doradczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanego do życia w dniu 8 listopada 2018 r. Zespół składa się z dziesięciu osób, w tym 4 przedstawicieli organu powołującego oraz 6 reprezentantów sektora pozarządowego. Więcej informacji o Zespole

Zespół doradczy Wojewody spotyka się, aby porozmawiać o edukacji obywatelskiej w systemie kształcenia formalnego oraz o współpracy organizacji pozarządowych z placówkami oświaty. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Pan Krzysztof Marek Nowacki. W trakcie spotkania pracownik Kuratorium Oświaty przedstawi prezentację na wskazany wyżej temat, odbędzie się też dyskusja z udziałem zgromadzonych osób.

Spotkanie rozpocznie się 10 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00w sali 203 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, adres: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9. Planowany czas trwania: ok. 2 godziny.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności NGO zajmujące się edukacją obywatelską dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i nieformalnego, pozaszkolnego).

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w terminie do 5 kwietnia 2019 r. do sekretariatu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – telefonicznie pod nr 89 519 03 44 lub 89 523 73 45 albo na adres e-mail: ropwwm@gmail.com (w zgłoszeniu wystarczy podać nazwę organizacji oraz liczbę osób biorących udział; nie trzeba podawać danych osobowych uczestników).

(rowop)