Spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych

Jak co roku w sezonie grzewczym  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie  zaprosił przedstawicieli powiatowego inspektora budowlanego oraz zarządców i administratorów budynków mieszkalnych powiatu ostródzkiego. Spotkanie odbyło się 29 listopada w ostródzkiej KP PSP.

Konferencja oparta była na zagadnieniach akcji edukacyjnej PSP: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, promującej prawidłowe eksploatowanie domów i mieszkań w sezonie grzewczym. Bryg. Tomasz Ostrowski ostródzki Komendant Powiatowy PSP wprowadził audytorium w kierunek wykładu. Przedstawił cele i zagadnienia związane z ogólnopolską kampanią PSP. Następnie wykład z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadził mł. asp. Arkadiusz Stępka z sekcji kontrolno – rozpoznawczej. Informacje te obrazowo na przykładach sytuacji, z jakimi strażacy spotykają się podczas interwencji, uzupełnił kpt. Grzegorz Różański zastępca dowódcy JRG Ostróda. Całość dopełnił Rejonowy Mistrz Kominiarski Zbigniew Krokwiński, który wyjaśnił mechanizmy powstawania zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz pożarów sadzy w przewodach kominowych. Zaproszeni goście mieli okazję także zapoznać się z salą edukacyjną „Ognik”. Celem konferencji było ugruntowanie wiedzy i podniesienie świadomości osób odpowiedzialnych za budynki mieszkalne w ostródzkim powiecie, w zakresie właściwych zachowań i zasad z obszaru bezpieczeństwa, właściwego użytkowania i utrzymywania instalacji  i urządzeń, zarówno w aspekcie pożarowym, jak i zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla.

(tekst i fot.  kpt. Grzegorz Różański)