Sprawdź autokar, którym będzie podróżowało dziecko!

W roku szkolnym dzieci i młodzież często wyjeżdżają na wycieczki klasowe. Zależy nam, by nasze pociechy spokojnie dojechały do celu i bezpiecznie wróciły do domu. By podróż przebiegła bezpiecznie policjanci ostródzkiej drogówki prowadzą kontrole autokarów wycieczkowych. W tym celu wyznaczony został stały punkt kontrolny w Zakładzie Komunikacji Miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Ostródzie.

Zgłoszenia kontroli autokarów kierować można do Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztofa Majewskiego pod nr telefonu: 509 552 472, kierownika Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie podkom. Tomasza Kormana: 608 611 500 lub do Dyżurnego jednostki pod nr telefonu: 89 642 72 00

Bezpieczny autobus

Każdy z rodziców ma również możliwość, za pomocą e-usługi sprawdzić, czy autokar, którym jego dziecko jechać będzie na wycieczkę:

– ma ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC,
– posiada ważne, obowiązkowe badanie techniczne,
– ma dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
– nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Bezpieczny Autobus to uruchomiona w 2014r.  przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e-usługa, dzięki której można szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest wakacyjna podróż lub którym codziennie jeździmy do szkoły lub do pracy. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzyskać dostęp do informacji.
Usługa jest dostępna z każdego urządzenia mającego połączenie z Internetem i przeglądarką, w tym również z urządzenia mobilnego. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, jakim jest Centralna Ewidencja Pojazdów, prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych.

(KPP Ostróda)