Warmia i Mazury

Sprawdź swoje dane w Centralnej Ewidencji Kierowców

Od 5 grudnia 2020 r. kierowcy będą mogli poruszać się po drogach, bez konieczności posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy. Zmiana ta wynika z wejścia w życie przepisów noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zachęcamy kierowców do sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

W związku z wejściem w życie od 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom poruszanie się po drogach, bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego wydanego w kraju prawa jazdy, zachęcamy do sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy” .

W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu m.in. czy nie został zatrzymany.

W przypadku gdy usługa nie prezentuje danych lub też dane są niepoprawne, należy zgłosić rozbieżność na adres mailowy: mpj.sd@coi.gov.pl – zgodnie z informacją w karcie tej usługi na Gov.pl.

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!