Warmia i Mazury

Środki na pożyczki dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur

Regionalny Fundusz Pożyczkowy WMARR S.A. wznowił nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności przedsięwzięcia

podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Koszty są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:
– zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,
– zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych,
– zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji.
– zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy), przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
– kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

Pożyczki udzielane są z projektów „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”  oraz „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”.

WIĘCEJ INFORMACJI
(wwim)

error: Nie kopiuj!!!