Warmia i Mazury

„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”- przedłużony nabór

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu, działający jako Operator Programu, podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach wszystkich naborów wniosków ogłoszonych w marcu 2020 roku w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (EOG).

Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Terminy zakończenia naborów zostały przesunięte o dwa miesiące, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy:
•    nabór na Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – zmiana terminu z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
•    nabór na Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – zmiana
z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
•    nabór na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na
3 sierpnia 2020 r.,
2. Obszar Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków:
•    nabór na Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach – zmiana z 15 czerwca 2020 r. na 17 sierpnia 2020 r.,
•    nabór na Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.,
3. Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne:
•    nabór na Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.
•    nabór na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – zmiana z 15 lipca 2020 r. na 14 września 2020 r.,
•    nabór na Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.

Głównym celem wspieranych przedsięwzięć w ramach MF EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Szczegółowe informacje o trwających naborach wniosków w ramach Programu „Środowisko, Energia
i Zmiany klimatu” dostępne są na stronach Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!