AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Stan bezpieczeństwa na terenie działania morąskiego komisariatu

Komisariat Policji w Morągu podlega Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Zasięgiem swojego działania obejmuje miasto i gminę Morąg, gminę Małdyty oraz miasto i gminę Miłakowo. Do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości wyznaczono 63 funkcjonariuszy Policji z czego Komisariat Policji w Morągu posiada 2 wakaty.

W 2020 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu zaistniało 294 zdarzeń drogowych, a w 2019 roku 375

-wszczęto postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących wypadków drogowych w 2020 r. — 33 i w 2019 r. — 33

– kolizji drogowych w 2020 r. — 261, a w 2019 – 342

Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych należały:

– nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych,

– nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu,

-nieprawidłowe wyprzedzanie.

W roku 2020 policjanci Komisariatu Policji w Morągu ujawnili 2130 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano następujące środki karne:

– przeprowadzono 423 postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia,

– nałożono 580 mandatów karnych,

–  udzielono 1329 pouczeń.

INNE CZYNNOŚCI WYDZIAŁU PREWENCJI i WYDZIAŁU KRYMINALNEGO  w 2020 roku zrealizowano 5317 interwencji

– wykonano 3039 służb z czego 2096 służb w patrolu zmotoryzowanym i 30 w patrolu pieszym

– zatrzymano 73 osób poszukiwanych,

–  doprowadzono 269 osób do jednostek Policji, Zakładów Karnych oraz innych instytucji

– zatrzymano 43 nietrzeźwych kierujących

– zabezpieczono 312 miejsc zdarzenia,

– stwierdzono 411 przestępstw na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu, a wykrywalność wyniosła 73,3 %

– dokonano 21 zabezpieczeń mienia u sprawców przestępstw na sumę łączną 29118 zł

– odzyskano przedmiotów utraconych w wyniku przestępstw i wykroczeń na łączną kwotę wynoszącą 16460 zł.

W ocenie Komisariatu Policji w Morągu: Wskaźnik wykrywalności przestępstw na poziomie 73,3 % potwierdza, iż działania podejmowane do chwili obecnej są prawidłowo ukierunkowane i gwarantują systematyczną poprawę bezpieczeństwa na obszarze obsługiwanym przez Komisariat Policji w Morągu. Ponadto sukcesem policjantów jest 100% wykrywalność w przestępstwach przeciwko zdrowiu, w przypadku rozbojów a także przy uszkodzeniach ciała. Wykroczenia postrzegane są, jako czyny o mniejszej szkodliwości społecznej, bardzo często w sposób marginalny we wszelkiego rodzaju analizach i opracowaniach dotyczących określania poziomu bezpieczeństwa. Podkreślić jednak należy, iż czyny te należą do tzw. „uciążliwych”, zarówno ze względu na powszechność występowania, jak i fakt, iż dotykają w sposób bezpośredni obywateli. Właśnie z tego powodu wykroczenia winny być traktowane na równi z innymi czynnikami wpływającymi na poziom poczucia bezpieczeństwa. Istotne jest podłoże popełnienia poważnych przestępstw, którym bardzo często okazuje się dokonanie w pierwszej kolejności wykroczenia czy drobnego przestępstwa i dlatego policjanci z Komisariatu Policji w Morągu priorytetowo traktują przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju przejawom łamania norm prawa. Dzięki ich determinacji i zaangażowaniu w 2020 r. ilość popełnionych wykroczeń udało się utrzymać na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odrębnym elementem w sposób bezpośredni wpływającym na poczucie bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym zakresie wpływ policjantów dysponujących określonymi siłami i środkami jest znacznie ograniczony.

Reasumując powyższe informacje wskazane efekty w sposób jednoznaczny ukazują skuteczność działań podejmowanych przez tutejszych policjantów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu. Policjanci służący w tej jednostce konsekwentnie realizują stojące przed nimi zadania oraz przyjęte cele, często narażając własne życie i zdrowie. W miarę posiadanych sił w analizowanym okresie przeciwdziałali zjawiskom kryminogennym i zwalczali istniejącą przestępczość. W dalszym ciągu strategia działania Komisariatu Policji w Morągu będzie koncentrować się na minimalizacji przestępczości i zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Włączenie sil społeczności lokalnych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pozwoli efektywniej realizować te cele.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!