Warmia i Mazury

Stan Sanitarny Kraju w 2022 r. – podsumowanie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Raport Stan Sanitarny Kraju jest podsumowaniem ubiegłorocznych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Publikacja opisuje najważniejsze obszary, jakie znajdują się pod nadzorem inspekcji, czyli m.in. nadzór nad bezpieczeństwem żywności, wody pitnej czy kąpielisk, kosmetykami, środkami zastępczymi, higieną środowiska pracy, nauczania i wychowania. W swojej działalności inspekcja skupia się również na stanie sanitarnym placówek ochrony zdrowia oraz nadzorze przeciwepidemicznym.

Działania inspekcji w 2022 r. skupiły się również na utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju w związku z rosnącą liczbą uchodźców z terenu Ukrainy, którzy szukali w Polsce schronienia przed rosyjską agresją na ten kraj. Sanepid dbał o utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych w punktach recepcyjnych i miejscach zbiorowego zakwaterowania, monitorował zakażenia i choroby zakaźne u przybyszów, a także prowadził wśród nich działania w zakresie promocji zdrowia, np. szczepień i profilaktyki chorób.

Nie brakowało także zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia. W 2022 r. liczba zakładów działających na rynku spożywczym objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekroczyła 560 tys. i w porównaniu z 2021 r. wrosła o ponad 17 tys. Jednocześnie GIS informował opinię publiczną o sytuacjach, gdy żywność mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wspieraliśmy też przedsiębiorców w eksporcie żywności do państw trzecich, w szczególności do Chińskiej Republiki Ludowej. Dotyczyło to m.in. rejestracji w chińskim systemie rejestracyjnym podmiotów zainteresowanych eksportem żywności do Chin.

Raport Stan Sanitarny Kraju

Publikacja jest corocznie opracowywana w Głównym Inspektoracie Sanitarnym na podstawie danych uzyskanych od państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

Raport z roku 2022, jak i z lat ubiegłych, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Stan Sanitarny Kraju w 2022 roku

(GIS)

error: Nie kopiuj!!!