Warmia i Mazury

Stosując się do nakazów i obostrzeń walczymy z epidemią!

W związku z wprowadzonymi 10 października 2020 r. obostrzeniami, ograniczenia i nakazy ze „stref żółtych” zostają rozszerzone na cały kraj. Mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na wolnym powietrzu. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają odpowiednie zaświadczenie. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami. Osoby, które zlekceważą wprowadzone przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania.

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” w celu zwalczania pandemii koronawirusa, policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez Polaków. Cel jest jeden – ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wobec rosnącej fali zakażeń nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy!

Policjantów można spotkać na ulicach, targowiskach i w dużych galeriach handlowych. Są przede wszystkim tam, gdzie może dochodzić do gromadzenia się większej liczby osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Również w czasie kontroli drogowej policjanci mogą sprawdzać, czy osoby jadące jednym autem powinny mieć maseczki, czy też są zwolnione z tego obowiązku, bo wspólnie mieszkają.

Jednym z zadań realizowanych przez policjantów są kontrole osób przebywających na kwarantannie. Zasady kwarantanny są ściśle określone i obejmują m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym jest ona odbywana. To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. To czy zasady są przez przestrzegane kontrolują policjanci oraz przedstawiciele innych służb i instytucji upoważnionych do prowadzenia takich kontroli. Pomaga w tym aplikacja „Kwarantanna domowa”. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek z niej korzystać. Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa i częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych. Osoby, które będą w lekceważący sposób podchodzić do wprowadzonych obostrzeń, muszą liczyć się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy i konsekwencjami w postaci mandatów karnych lub wniosków o ukaranie kierowanych do sądu.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!