Strażacki dzień sportu

Sprawność fizyczna jest jednym z atrybutów, który jest konieczny w strażackiej służbie. Strażacy codziennie uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego, a w minionym tygodniu zajęcia te odbyły się w charakterze „międzywydziałowej” rywalizacji. W ośrodku wypoczynkowym w Kretowinach strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowali turniej sportowy.

Do zawodów przystąpiły reprezentacje jednostek ratowniczo-gaśniczych w Ostródzie i Morągu oraz reprezentacja funkcjonariuszy systemu codziennego służby, na czele z ostródzkim Komendantem Powiatowym PSP. Pierwotnie planowano rozegrać trzy konkurencje: plażową piłkę siatkową, piłkę nożną oraz przeciąganie liny – węża strażackiego. Jednak aura tego dnia uniemożliwiła rozegranie dwóch pierwszych konkurencji. Zastąpiono je zawodami w tenisa stołowego i piłkarzyki, w których rywalizowali wytypowani przedstawiciele drużyn. W konkurencji przeciągania węża strażackiego udział wzięły drużyny w pełnym składzie. Turniej zakończył się sprawiedliwym remisem. Każda z drużyn triumfowała w jednej z konkurencji. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości rozegrania strażackich zawodów sportowych, a w szczególności właścicielowi ośrodka wypoczynkowego w Kretowinach.

opracowanie: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Bogdan Grzymowicz