Warmia i Mazury

Strażacy doskonalą umiejętności zawodowe

Służba w Państwowej Straży Pożarnej to także konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych. Strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP poszerzają zakres swojej wiedzy, uczęszczając między innymi na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, czy szkołach aspirantów PSP w Krakowie, Poznaniu i  Częstochowie.

Do tych placówek oświatowych kierowani są najlepsi funkcjonariusze, którzy pomyślnie zdali egzamin wewnętrzny w naszej komendzie i cechują się pozytywną opinią służbową przełożonych. Najczęściej są to strażacy, którzy służą już kilka lat w naszej formacji. Nauka w pożarniczych szkołach wymaga poświęcenia dużo czasu poza codzienną służbą. Okres nauki w SGSP to 4 lata na studiach pierwszego stopnia i 2 lata w przypadku studiów drugiego stopnia, a w szkołach aspirantów 2 lata. W ciągu całego procesu kształcenia strażacy zdają egzaminy i zaliczają ćwiczenia praktyczne. Zakres zdobytej wiedzy muszą potwierdzić przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, gdzie przez kilka godzin rozwiązują skomplikowane zadanie taktyczne. Strażacy – studenci warszawskiej SGSP obowiązani są do napisania pracy inżynierskiej lub magisterskiej, którą muszą obronić przed uczelnianą komisją egzaminacyjną. Strażacka służba jest bardzo wymagająca. Każdy funkcjonariusz musi stale utrwalać swoją wiedzę zawodową.

(st. kpt. Grzegorz Różański fot. mł. bryg. Marcin Wiśniewski)

error: Nie kopiuj!!!