Strażacy dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Ostródzka jednostka ratowniczo-gaśnicza wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. 24 września w Ostródzie miało miejsce przekazanie i poświęcenie pojazdu.

Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka, na której swą obecnością zaszczycili: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i samorządowcy z  powiatu ostródzkiego, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Ryszard Harasim oraz ks. Stanisław Marczak proboszcz Parafii Pw. Św. Dominika Savio.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza – str. Wojciecha Rosińskiego. Ślubowanie przyjął ostródzki Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski.

W bieżącym roku nie odbyły się uroczyste promocje aspiranckie w szkołach pożarniczych. Dlatego podczas uroczystości wręczone zostały akty nadania pierwszego stopnia w korpusie aspiranckim: młodszego aspiranta oraz odznaczenia resortowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył i mianował:

Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

  1. bryg. Tomasz Ostrowski

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

bryg. Adam Zaręba

asp. sztab. Mieczysław Świdczuk

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

  1. asp. Marcin Kucharek

ogn. Piotr Sowa

ogn. Szymon Skalny

Awans na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta

ogn. Wiktor Marchlewicz

ogn. Marek Bartoszewicz

str. Piotr Lisek – absolwent SA PSP w Poznaniu

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego zakupiony został w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, przez Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej w partnerstwie z Komendami Wojewódzkimi PSP. Samochód na podwoziu MAN wyposażony został w silnik o mocy 320 KM z napędem  4×4,  zbiornik wody 5400 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę dwuzakresową, działko wodno-pianowe o wydajności 3200 litrów/min, kabinę dla 6 ratowników, maszt oświetleniowy, zabudowę pożarniczą z zamontowanym sprzętem ratowniczo-gaśniczym wg standardu dla pojazdu z serii GCBA. Wartość pojazdu z pełnym wyposażeniem to 1 195 929,00 zł.

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. podchr. Tymoteusz Kotuszewski)