Stwórz ciekawą historię z Warmii i Mazur

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza 21. edycję konkursu „Losy nasze…”, który jest adresowany do mieszkańców północnej i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów sąsiadujących.

Przedsięwzięcie to doskonała okazja do wspólnych rodzinnych wspominków, pochylenia się z ciekawością nad starymi zdjęciami, listami dziadków, odnalezienia zapomnianych pokrewieństw.

Do tej pory przedmiotem konkursu były fotografie, listy, dokumenty osobiste, pamiętniki oraz wspomnienia. Formuła została jednak poszerzona o kategorie związane z historią miejscowości oraz zbytkami przeszłości i kultury.

Prace należy składać osobiście lub przesłać do końca września 2019 roku na adres organizatorów (z zaznaczeniem, czy autorka /autor zgadza się na udostępnianie do celów naukowych, popularyzacyjnych i ewentualną publikację): Muzeum Kultury Ludowej 11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1 tel/fax: (87) 427 32 42, 427 52 78 e-mail: mkl.historia@wp.pl

Nadawcy prac zakwalifikowanych na konkurs dostaną potwierdzenie do końca września 2019 roku. Organizatorzy każdemu uczestnikowi gwarantują zwrot prac po zakończeniu konkursu.

Termin zakończenia 21. edycji konkursu zaplanowano na październik 2019 roku, natomiast zwrot prac przewidywany jest do końca 2019 r.

(wwim)