Stwórz rzeźbę inspirowaną regionalnym dziedzictwem

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie „Jantar” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe i młodzież, prace konkursowe mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno-oświatowe.

Oceniane będą: nawiązania do dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, poziom artystyczny prac, jakość wykonania, oryginalność pracy oraz stopień trudności wykonania.

Rzeźby muszą być pracami własnymi, a każdy autor może zgłosić więcej niż jedną. Pracami konkursowymi mogą być rzeźby i płaskorzeźby wykonane w drewnie inspirowane regionalizmem Warmii i Mazur.

Zgłoszenia należy nadsyłać do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu do 31 października 2019 r.
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
z dopiskiem „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

Zgłaszane prace muszą być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres, numer telefonu i e-mail instytucji.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „W zasięgu ręki – o sztuce dalekiej i bliskiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Jantar” wspólnie z CSE „Światowid” w Elblągu.

Projekt został dofinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz starostwa powiatowego w Elblągu.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)