Stwórz rzeźby w drewnie inspirowane regionem

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie „Jantar” zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”.

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie rzeźby lub płaskorzeźby, które są inspirowane dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur. Najciekawsze prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej.

Inicjatywa skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży, prace mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno-oświatowe. Tematyka powinna nawiązywać do regionalizmu Warmii i Mazur, a udział jest bezpłatny. Rzeźby konkursowe muszą być pracami własnymi, a każdy autor może zgłosić więcej niż jedną.

Opisane prace (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, nazwa i adres – a także telefon, fax, e-mail instytucji) należy przesłać do 31 października 2019 roku na adres: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg) z dopiskiem „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)