Warmia i Mazury

Stypendia, nagrody oraz wyróżnienia dla sportowców

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przypomina o naborze wniosków związanych z przyznaniem stypendiów, nagród pieniężnych oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, objętą programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Stypendium sportowe przyznane zostanie osobie, które w poprzedzającym roku osiągnęła jeden z wyników sportowych: zajęła miejsce I-VIII podczas mistrzostw świata seniorów/ młodzieżowców/ juniorów; zajęła miejsce I-VI podczas mistrzostw Europy seniorów/ młodzieżowców/ juniorów; zajęła miejsce I podczas uniwersjady; zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; zajęła miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców/ juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie.

Wnioski można składać od 15 do 30 stycznia 2024 roku.

Z kolei nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym w województwie warmińsko-mazurskiego, które poprzez osiągnięte wyniki sportowe, prowadzone szkolenie zawodników i osiągnięcia w działalności sportowej przyczyniają się do rozwoju sportu w regionie.

Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna uprawiająca dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, która w ramach współzawodnictwa sportowego osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajęła I-VIII miejsce na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych;
2) zajęła I-VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;
3) zajęła I – VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji paraolimpijskiej, igrzysk głuchych;
4) ustanowiła rekord świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;
5) zajęła I-III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji nieolimpijskiej;
6) zajęła I-III miejsce w mistrzostwach świata lub Europy młodzieżowców i juniorów, uniwersjadzie w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;
7) zajęła I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej, paraolimpijskiej, igrzysk głuchych.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!