Warmia i Mazury

„SUPER POWIAT” Ostródzki w czołówce Rankingu ZPP

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiat Ostródzki zdobywając honorowy tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2020” uplasował się na drugiej pozycji wśród polskich samorządów. Dodatkową nagrodą dla Naszego samorządu jest zdobycie po raz pierwszy w historii wyróżnienia „Super Powiat”, jest to rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród samorządowych liderów”.

Prowadzony przez ZPP Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to jedyny w Polsce tego rodzaju konkurs samorządowy zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Konkurs trwa przez cały rok, a opiera się na bezpłatnym i dobrowolnym uczestnictwie wszystkich powiatów i gmin. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:

działania proinwestycyjne i prorozwojowe,

rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,

rozwój społeczeństwa informacyjnego,

rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu,

wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej,

promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,

współpraca krajowa i międzynarodowa,

działania promocyjne.

Zajęcie II miejsca w rankingu w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców jest niewątpliwie w dużej mierze efektem racjonalnej strategii pozyskiwania środków finansowych i zgodnej współpracy z samorządami gminnymi oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.
Jako samorząd powiatowy, spełniliśmy większość wytycznych z takich dziedzin jak: inwestowanie w infrastrukturę, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, działania proekologiczne, promocja naszego regionu, jak również – usprawnianie funkcjonowania samego urzędu. Zakres tematyczny podlegający opinii jury w konkursie był bardzo obszerny, a tak dobry wynik otrzymaliśmy po spełnieniu aż 87% kryteriów. Rezultat ten przełożył się na otrzymanie dodatkowego wyróżnienia „Super Powiat”, jest to rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród samorządowych liderów”.
Tytuł Super Powiat przyznawany jest w sytuacji, w której dana JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych – co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu.

Powiat Ostródzki, od 2015 roku lokował się zawsze w pierwszej piątce rankingu samorządowego w swojej kategorii:
2020 r. – II miejsce,
2019 r. – I miejsce,
2018 r. – IV miejsce,
2017 r. – V miejsce,
2016 r. – V miejsce,
2015 r. – V miejsce.

Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020

(www.zpp.pl)

error: Nie kopiuj!!!