Warmia i Mazury

Świadczenie wspierające – nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Jeśli chcesz otrzymać świadczenie wspierające musisz złożyć wniosek w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty, które musisz złożyć:

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (doc)

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (doc)

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

Kopię posiadanego orzeczenia – jeśli dotyczy.

Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w art. 6b ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 poz. 100, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – jeżeli dotyczy.
Dokumenty możesz składać od 01 stycznia 2024 r.
Dokumenty możesz przesłać na adres:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!