Warmia i Mazury

Światowy Dzień Mokradeł w Olsztynie

15 lutego br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Muzeum Przyrody w Olsztynie zapraszają na spotkanie poświęcone ochronie mokradeł.

W rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej, 2 lutego, przypada Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Już czas na przywrócenie mokradeł.

W ramach obchodów, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Muzeum Przyrody w Olsztynie zapraszają na spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Andrzej Łachacz z Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie wygłosi wykład na temat torfowisk Warmii i Mazur – ich typów, walorów przyrodniczych i głównych zagrożeń.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Podpisana została 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar, od którego wzięła się jej potoczna nazwa. Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.

Warto podkreślić, że mokradła wspierają także wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisały 172 państwa. W Polsce wyznaczonych jest 19 obszarów Ramsar, w tym 4 w województwie warmińsko-mazurskim:

rezerwat przyrody jezioro Łuknajno,

rezerwat przyrody Jezioro Karaś,

rezerwat przyrody Jezioro Drużno,

rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp.

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Mokradeł oraz realizacji Konwencji Ramsarskiej w Polsce na stronie: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

Zapraszamy do wspólnych obchodów Światowego Dnia Mokradeł w Olsztynie.  Spotkanie odbędzie się w środę 15 lutego 2023 r. o godzinie 17:30 w Muzeum Przyrody w Olsztynie, przy ul. Metalowej 8.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!