Warmia i Mazury

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

W ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2015 roku w czerwcu każdego roku organizował wojewódzkie konferencje poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom dotyczącym osób starszych.

Rok bieżący został zdominowany przez walkę z koronawirusem, co naturalnie spowodowało, że nie mogliśmy się spotkać na podobnym wydarzeniu.

Pełni nadziei, energii i nowych pomysłów będziemy przygotowywać to spotkanie w przyszłym roku.

Niezmiennie życzymy nam wszystkim, abyśmy na każdym etapie naszego życia byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, abyśmy jak najdłużej w pełni korzystali ze swoich praw, przywilejów, ale i obowiązków. Obyśmy byli bogactwem naszego regionu, przyczyniającym się do jego rozwoju.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy o działaniach podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie upowszechnienia praktycznych informacji związanych z przemocą wobec osób starszych i możliwościami uzyskania pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!