HALO MORĄG

Szanowani pracownicy bardziej przykładają się do pracy

Młodzi ludzie bardziej przykładają się do pracy, chętniej do niej przychodzą i są bardziej sumienni w wykonywaniu swoich obowiązków, jeśli są szanowani przez swoich zwierzchników – informuje czasopismo International Journal of Business Communication.

Dodatkowe benefity w pracy w postaci voucherów lub darmowych posiłków ostatnimi czasy zyskały na popularności – wszystko po to, aby uatrakcyjnić i zachęcić ludzi do podjęcia pracy. Jak się jednak okazuje, dodatki tego typu mają marginalne znaczenie – młodym ludziom zależy przede wszystkim na szacunku w miejscu pracy.

Według ustaleń zespołu badawczego, na którego czele stała Danielle LaGree z Kansas State University w Stanach Zjednoczonych, bycie docenianym i szanowanym przez swoich zwierzchników sprawiło, że pracownicy byli lojalni wobec swoich pracodawców i bardziej angażowali się w swoją pracę. Pracownicy cieszący się szacunkiem szefa deklarowali również wyższy poziom zadowolenia i czuli się szczęśliwsi.

Naukowcy przebadali ponad 1 tys. osób dorosłych między 21. a 34. rokiem życia. W momencie badania wszyscy byli zatrudnieni na pełen etat. Na początku odpowiadali na pytania dotyczące szacunku w ich miejscu pracy – stopnia, w jakim współpracownicy wyrażają uznanie i szacunek dla swojej pracy, podkreślają nawzajem swoją ważność i rozmawiają ze sobą okazując szacunek rozmówcom. Następnie odpowiadali, jak czuli się, gdy byli oceniani przez przełożonych, wskazując, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami typu “mój szef docenia wkład, jaki wnoszę w swoją pracę”.

W drugiej części badania mierzono odporność na wypalenie zawodowe – tym razem uczestnicy zgadzali się lub nie ze stwierdzeniami dotyczącymi sposobu radzenia sobie z niepowodzeniami w pracy, a także ogólnego poziomu zadowolenia z niej. Wskazywali też, jak bardzo chcą pozostać w swojej obecnej firmie i jak bardzo angażują się w pracę.

Osoby, które czuły, że są szanowane i cenione zarówno przez swoich współpracowników, jak i przełożonych, również lepiej radziły sobie z wyzwaniami w miejscu pracy. To z kolei sprawiło, że osoby te deklarowały, że są bardziej skłonne do pozostania w firmie i chętniej angażują się w swoje role i zadania.

Badanie nie wykazało różnic ze względu na płeć ani pochodzenie etniczne uczestników, chociaż wyniki różniły się w zależności od branży – osoby z dziedziny informatyki zgłaszały znacznie większe zaangażowanie w pracę, niż osoby pracujące w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej, edukacji czy sprzedaży.

Wyniki badania pokazują, że posiadanie wspierających współpracowników i przełożonych może zwiększyć satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracowników, a także sprawić, że będą oni bardziej skłonni do przedłużenia współpracy. “I wygląda na to, że tak właśnie się dzieje, ponieważ wspierające środowisko pracy tworzy pracowników, którzy są w stanie poradzić sobie z różnymi wyzwaniami, jakie wiążą się z ich stanowiskiem” – mówią badacze. Sugerują też, że ich odkrycia mogą być przydatne na przykład podczas szkoleń kadry kierowniczej, w szczególności w zakresie komunikowania się z szacunkiem, co z kolei może przyczynić się do bardziej satysfakcjonującej atmosfery w pracy.

Publikację źródłową można znaleźć pod adresem: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23294884211016529 (PAP)

error: Nie kopiuj!!!