Szansa dla miłośników poezji śpiewanej

Zgłoszenia do konkursu  „Śpiewajmy Poezję” przyjmowane są do 15 maja 2022 roku, natomiast przesłuchania uczestników do konkursu odbędą się 21 maja 2022 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1).

Spotkania Zamkowe są festiwalem ogólnopolskim, którego celem jest propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, inspirowanie twórców do artystycznych poszukiwań, pomoc w rozwijaniu indywidualności oraz doskonalenie umiejętności twórczych i wykonawczych uczestników oraz konfrontacja dokonań twórczych kompozytorów, poetów i wykonawców.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które w chwili zgłoszenia udziału nie ukończyły 40. roku życia.

Uczestnikiem może zostać tylko wykonawca amatorski, dla którego udział w wydarzeniu jest początkiem drogi artystycznej.

  1. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” odbędą się 25 czerwca 2022 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)