Warmia i Mazury

Szansa na rozwinięcie własnego biznesu

Webinarium „Roadtrip online” odbędzie się 3 marca 2021 roku. Projekt ma na celu inkubację innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż IT, ICT, medycyna, zdrowie publiczne, Smart City  oraz transport.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie zaaplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub, jak pozyskać środki z Funduszy Europejskich oraz poznają możliwości finansowania startupów.

Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych, na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek. Mają również szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Do udziału w projekcie może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych posiadający pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym.

Link do formularza zgłoszeniowego

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

AGENDA:
link do spotkania zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu wydarzenia
11.00-11.05: powitanie/wprowadzenie/kwestie techniczne,
11.05-11.20: dlaczego warto aplikować do Platformy Starowej Unicorn Hub i na co można liczyć po udziale w Platformie,
11.20-12.10: jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona – dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego,
12.10-12.30: pozyskiwanie środków z FE – Patrycja Szałkowska: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
12.30-12.45: prezentacja Startupu LIGNO i success story,
12.45-13.00: sesja Q&A.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!