Szczątki z pół grunwaldzkich w magazynie morąskiego muzeum

W magazynie Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu znajdują się szczątki, które zostały wykopane w latach 60 i 80 XX w. na polach grunwaldzkich. – Są one w naszym muzeum bardzo długo. Ich opiekunami są pracownicy działu archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Muzeum w Morągu pełni rolę magazynu – mówi Angelika Rejs, kierownik morąskiego muzeum. Są podejmowane działania, aby trafiły one do Muzeum Bitwy od Grunwaldem, gdzie powinny znajdować od samego początku.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zdecydowało się na pokazanie części szczątków pochodzących z pól grunwaldzkich, ponieważ: – Uważamy, że są to informacje publiczne dla szerokiego grona odbiorców. Tym bardziej, że chcemy wkrótce przekazać nasze zbiory archeologiczne do miejsca, w którym uważamy, że powinno się znaleźć od samego początku. Bardzo ubolewamy, że tak nie było – mówi dr Kinga Raińska, zastępca dyrektora Muzeum Warmii w Olsztynie ds. muzealnych.

Jak mówi Kacper Martyka, archeolog z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zgodnie z przepisami szczątki wydobyte podczas badań archeologicznych trafiają do muzeów i zgodnie z przepisami są przechowywane tak jak zabytki archeologiczne.

Zdecydowana większość zabytków jest przechowywana w różnego rodzaju pojemnikach. Zazwyczaj są to kartony, które są najlepszym sposobem ich przechowywania.

Podczas badań na polach grunwaldzkich natrafiono na masowe mogiły z różnych okresów. Po ich przebadaniu kości około 250 osób trafiły do magazynu, w którym spoczywają do dzisiaj.

(red./fot. dw)