SZCZEPIENIA OCHRONNE – OBOWIĄZEK PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia szczepień ochronnych pracownikom szczególnie zagrożonym wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w miejscu pracy. Mając na uwadze znaczny wzrost zachorowań na choroby zakaźne w Polsce (w szczególności na odrę), stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu tym zachorowaniom, przypomina Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Pracowniczy obowiązek szczepień ochronnych wynika z przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 2221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnieć nauki i techniki, przy czym w myśl § 2 tego artykułu – pracodawca prowadzi rejestr prac narażonych pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych dotyczących danego zakładu pracy i rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Wykaz prac narażonych pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81, poz. 716 z późn. zm.). Narażenie na szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca uwzględnia również w ocenie ryzyka zawodowego (§ 5 pkt.1 ww. rozporządzenia).

Więcej informacji na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/zdrowie/obowiazek-zapewnienia-szczepien-ochronnych-przez-pracodawce-informacja/

(WSSE Olsztyn)