Szkoła Inicjatyw Strażniczych – ruszyła rekrutacja

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w Szkole Inicjatyw Strażniczych. Jest to cykl szkoleń na temat m.in. praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji, połączony ze wsparciem merytorycznym i prawnym. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane do 10 marca.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W poprzednich edycjach do Szkoły zgłaszały się bardzo różne osoby, z bardzo różnych powodów. Kogoś zdenerwowała budowa farmy wiatrowej bez konsultacji z mieszkańcami; inna osoba zbuntowała się przeciwko rozbudowie wysypiska; komuś innemu gmina postanowiła zamknąć jedyny ośrodek zdrowia w okolicy. Chcieli wiedzieć, jak mieszkańcy mogą skutecznie działać w takich sytuacjach.

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – dodaje Czyżewska. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.

Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą działania podobne do Twoich.

Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Tematy i terminy
29-31 marca 2019 r. Narzędzia kontroli obywatelskiej
26-28 kwietnia 2019 r. Prawa człowieka i ich granice
14-16 czerwca 2019 r. Tworzenie strategii i planowanie monitoringu
13-15 września 2019 r. Narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną
18-20 października 2019 Wystąpienia w mediach i zakończenie kursu

Osoba, która zostanie zaproszona do udziału w Szkole powinna być przygotowana na:

Rozwijanie swojej wiedzy i obecność na wszystkich szkoleniach. Przestrzeganie zasad organizacji strażniczych: obiektywizmu, jawności, rzetelności i działania na rzecz dobra wspólnego.

Dzielenie się swoim doświadczeniem;

Otwartość na inne osoby biorące udział w Szkole (różne poglądy polityczne, ideologiczne). To, co nas łączy to szacunek do praw człowieka i zainteresowanie informacją publiczną.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach.  Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, tel. 607 859 482

(rowop)