Szkolą się w zakresie działań przeciwpowodziowych

Ponad 50 żołnierzy z Warmii i Mazur w miniony weekend szkoliło się ze wzmacniania wałów przeciwpowodziowych oraz przeprowadzało rezonans terenu szczególnie zagrożonego powodzią.

Podczas ćwiczeń żołnierze m.in. zabezpieczyli wałem przeciwpowodziowym jedno z gospodarstw w Kępie Rybackiej, a także razem z Ochotniczą Strażą Pożarną podczas patrolu wodnego sprawdzili jakość umocnień.

– Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie przygotowania kompanii do wykonywania zadań przeciwkryzysowych, a konkretnie przeciwpowodziowych oraz zgranie żołnierzy z jednostkami Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Zadania miały na celu także sprawdzenie sprzętu będącego na wyposażeniu kompanii w realnym działaniu – mówi ppor. Michał Turzański, dowódca 432klp.
Ponadto Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali przeszkoleni z dekontaminacji pomieszczeń niezbędnej przy obecnie występującym zagrożeniu jakim jest COVID-19 oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym działaniem żywiołu.
(WOT/fot. DWOT)