„Szkoła wolna od używek” – ogólnopolski konkurs

 „Szkoła wolna od używek” – ogólnopolski konkurs na film krótkometrażowy organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, jest częścią  programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie, przewidziane
są atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 15 kwietnia 2019 r.Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu :

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

(WSSE Olsztyn)