Szkolenia – SODiR elektronicznie

Warmińsko – Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie prowadzi w trybie ciągłym  szkolenia z zakresu elektronicznej obsługi wniosków w systemie SODiR.

Bezpłatne szkolenia prowadzone są przez pracowników Oddziału Warmińsko – Mazurskiego PFRON.

Każdy uczestnik przy wykorzystaniu własnego latopa oraz  bezprzewodowego dostępu do internetu samodzielnie wygenerują certyfikat PFRON, wypełni i wyśle dokumenty (Wn-D, Wn-U-G).
Szkolenia są dedykowane dla wszystkich, którzy mają problemy techniczne lub chcą zmienić sposób przesyłania deklaracji do PFRON z formy papierowej na elektroniczną.
Warsztaty odbywają się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON przy ul. Mickiewicza 21/23 w Olsztynie. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie pracodawcy/przedsiębiorcy/biura rachunkowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pisemnie na adres: sodirolsztyn@pfron.org.pl
lub telefonicznie
89 722 90 21,
89 722 90 31,
89 722 90 34.

(PFRON/PCPR Ostróda)