Szkolenia w zakresie dostępności dla kadr NGO wspierających osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia będzie Spółdzielnia Socjalna „FADO”. Rekrutacja ruszy najprawdopodobniej na początku lutego, a same szkolenia w kwietniu.

Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju. Obejmą następujące dziedziny:

audyt dostępności architektonicznej i audyt poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

audyt dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,

tworzenie transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenie napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),

tworzenie audiodeskrypcji,

przygotowywanie i montaż materiałów w polskim języku migowym (PJM),

tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).

W szkoleniach mogą brać udział tylko osoby, które przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia, i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl

tel.: 668-429-357

(rowop)