Szkolenie kierowców – operatorów drabin mechanicznych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie pozyskała samochód specjalny drabinę mechaniczną o wysięgu 37 metrów. Pojazd trafił do ostródzkiej komendy dzięki przychylności Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego z KM PSP w Elblągu.

Nie jest to nowy pojazd, jednak idealnie wpisuje się w potrzeby ochrony przeciwpożarowej ostródzkiego powiatu. Obsługę drabiny mechanicznej mogą wykonywać wyłącznie operatorzy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z programem szkolenia Komendanta Głównego PSP Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie zorganizował taki kurs w naszej komendzie. Przez pięć dni, począwszy od 11 lutego, 20 funkcjonariuszy z ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej szkoliło się w tym zakresie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z obsługi drabiny mechanicznej prowadził certyfikowany instruktor. Szkolenie wieńczył egzamin teoretyczno – praktyczny, który przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Tworzyli ją: kpt. Rafał Napiórkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie, mł. asp. Paweł Zapadka – OSz KW PSP Olsztyn i Pan Mariusz Marzec – instruktor FIREMAX. Wszyscy funkcjonariusze pozytywnie przeszli egzamin i z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Tomasza Ostrowskiego odebrali zaświadczenia.

(tekst i fot. kpt. Grzegorz Różański)