Szkolenie wojewódzkie w ramach akcji Masz Głos

Fundacja im. Stefana Batorego w dniu 14 września 2019 roku w Olsztynie zorganizuje szkolenie dla organizacji zainteresowanych włączeniem się do akcji Masz Głos. Biorąc udział w tym wydarzeniu, dowiesz się m.in. jak zacząć działać lokalnie, jak zrobić lokalną diagnozę potrzeb, a także co możesz zyskać uczestnicząc w akcji Masz Głos.

Szkolenie składa się z dwóch części:

moduł 1: Jak zacząć działać lokalnie? Jak może pomóc Ci w tym akcja Masz Głos?

W części 1. omówimy, jak w ogóle zacząć działać lokalnie, w jaki sposób zabrać się do tego – przećwiczymy pierwsze kroki budowania wsparcia dla swoich pomysłów, określania potencjału najbliższego otoczenia. Przedstawimy też, jakie wsparcie zaangażowanym lokalnie daje udział w akcji Masz Głos.

Moduł 1. rozpoczyna się o 10.00

moduł 2: Od potrzeby do działania!

W części 2. nauczymy robienia lokalnej diagnozy potrzeb, kreatywnego wymyślania pomysłów na działania w oparciu o metodę Design Thinking. Uczestnicy poznają też narzędzia, jakie mogą wykorzystać w swoich lokalnych akcjach (np. inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza)

Moduł 2. rozpoczyna się o 12.00

Szkolenie prowadzi Agnieszka Maszkowska – wiceprezeska Fundacji SocLab, socjolożka. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych, administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Autorka i redaktorka publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Absolwentka Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

Termin szkolenia: 14 września 2019, godz. 10:00-16:00

Adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy

Podstawowe zasady udziału w szkoleniu:

udział jest bezpłatny, zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne;

liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;

wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu.

(rowop)