AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

„Szkolne eksperymentowanie” w Szkole Podstawowej w Łącznie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkolne eksperymentowanie” w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie w wysokości 367 207,61 PLN, wkład własny Gminy wynosi 19 348,30 PLN.

Dzięki pozyskanemu wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. w szkole prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 64 uczniów w wieku 8 – 15 lat z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, programowania robotów, rozwijania kompetencji cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych, takich jak innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, rozumienia oraz pracy w zespole. Ponadto, w projekcie przewidziano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Experyment w Gdyni i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, a także  doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne (tablica multimedialna, projektor, tablety, wizualizator, gry edukacyjne, zestawy do nauczania przedmiotów przyrodniczych). W ramach projektu realizowane będą również szkolenia z zakresu TIK, zastosowania metod eksperymentu w pracy z uczniami oraz motywowania uczniów do nauki  adresowane do 9 nauczycieli prowadzących ww. zajęcia.

Efektem realizowanego projektu ma być wzrost jakości kształcenia oraz efektywniejsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!