AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI” – zapisy

X FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”pod patronatem Burmistrza Morąga odbędzie się 20 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo-kinowej MDK.

Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o treści patriotycznej, zgodny z tematem festiwalu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r.

Szczegóły organizacyjne – nr tel. – 795402057
W sprawie nagłośnienia – nr tel. – 502380650

REGULAMIN

 1. Organizator:
  Morąski Dom Kultury.
 2. Termin i miejsce:
  Festiwal odbędzie się 20 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo
  -kinowej Morąskiego Domu Kultury.
 3. Cele imprezy:
  • popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
  • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
  • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,
  • integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o treści patriotycznej, zgodny z tematem festiwalu.
  • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim. Uczestnicy mogą śpiewać a’cappella, mogą korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych zapisanych na nośniku pendrive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów). Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórków lub drugiego głosu. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka.
  • Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustala Organizator.
  • W festiwalu mogą wziąć udział soliści indywidualni, soliści z chórkiem, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne oraz chóry. Podmioty wykonawcze, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu nie mogą wykonywać tych samych utworów.
  • Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.
  • Kategorie wiekowe:
  I kategoria – przedszkolaki
  II kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
  III kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
  IV kategoria – uczniowie klas VII, VIII
  V kategoria – uczniowie szkół średnich i dorośli
  VI kategoria – duety: Junior – Senior
  Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r. (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: mdk.morag@o2.pl).
  5. Kryteria oceny:
  Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie:
  • jakość wykonania
  • dobór repertuaru
  • ogólne wrażenie artystyczne
 5. Nagrody:
  W wyniku przesłuchań festiwalowych Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. Uwagi końcowe:
  • Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji.
  • Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w imprezie. Uczestnikom festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
  • Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania imprezy.
  • Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
  • Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:
Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.
W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim tel. 502380650.

(MDK)

error: Nie kopiuj!!!