„Szóstka” w międzynarodowym projekcie „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

W bieżącym roku szkolnym, już po raz drugi Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”  w Morągu przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców, zwłaszcza poprzez atrakcyjne zajęcia, wycieczki, poznanie historii najbliższej i tej dalszej, teatrzyki, kontakty z osobami ważnymi dla kształtowania historii. W listopadzie placówka otrzymała list od Prezydenta RP z flagą zapakowaną do jubileuszowego woreczka w  rocznicę Odzyskania Niepodległości.
(Anna Gospodarek, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu)