AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Szpital dostanie z gminy środki na termomodernizację

Rada Miejska w Morągu, w piątek 22 stycznia 2021r. zdecydowała o wniesieniu wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu”.

Na podstawie ustawy roku o samorządzie gminnym  Rada Miejska w Morągu uchwałą, wyraziła zgodę na przekazanie szpitalowi 2 200 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina Morąg obejmuje w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu 2 200 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na łączną kwotę 2 200 000 zł.

– Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o. jest spółką ze 100% udziałem gminy realizującą zadanie — opieka zdrowotna. Obecnie Spółka realizuje zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu”. Podwyższenie kapitału zakładowego jest to wkład własny do w/w zadania, które jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 7 824 319 złotych – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga. (red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!