Warmia i Mazury

Szukamy w regionie „Godnych Naśladowania”

Zgłoszenia do 18. edycji konkursu „Godni Naśladowania” przyjmowane są do 29 października 2021 roku. Współorganizatorem wydarzenia jest samorząd województwa.

Ideą konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych.

Inicjatywa promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach:
I. Organizacja Godna Naśladowania,
II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
III. Samorząd Godny Naśladowania,
IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.
Mogą ich dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Zwycięzców oraz wyróżnionych poznamy na przełomie listopada i grudnia 2021 roku (formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Organizatorem konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast współorganizatorami konkursu są: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!