Warmia i Mazury

Tak Warmia i Mazury zmieniają swoje oblicze

O postępach w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rozmawiano podczas konferencji prasowej „Warmia i Mazury jednymi z liderów w akcesji środków unijnych”, która odbyła się w formule online.

W obecnej perspektywie RPO WiM 2014-2020 na dofinansowanie projektów przeznaczonych jest 1,72 mld euro. To pieniądze, które zmieniają oblicze województwa i w bardzo dużym stopniu zwiększają jego potencjał.

Działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w latach do końca 2021 roku skupiają się przede wszystkim na wprowadzaniu nowoczesnych technologii i podnoszeniu konkurencyjności firm, m. in. poprzez inwestycje infrastrukturalne czy też kształcenie kadr. Jednym z głównym celów tego programu jest również zwiększenie zatrudnienia, racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych czy też dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Województwo warmińsko-mazurskie z 3. wynikiem plasuje się w rankingu Regionalnych Programów Operacyjnych – dane do rankingu zostały opublikowane na koniec 2020 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na pytania związane z postępem w realizacji RPO WiM 2014-2020 w ostatnim roku, pieniądzach do zakontraktowania czy nowym programie regionalnym podczas konferencji prasowej odpowiadali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

– Obecnie jest to już ponad 90 procent kontraktacji i zbliżamy się do zakończenia – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin. – To efekt bardzo dobrej współpracy ze sferą samorządową, gospodarczą czy edukacyjną. Naszym sposobem na wychodzenie z kryzysu to duże inwestycje, których nie brakuje w całym regionie. Do nich można zaliczyć modernizację Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, remonty dróg wojewódzkich, rozbudowę systemu ILS w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury czy budowę nowej siedziby Polskiej Akademii Nauk. Ponadto myślimy już o kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027, bowiem przedstawiona jest już propozycja umowy partnerstwa. 5 lutego odbędą się konsultacje związane z projektem umowy, dlatego już dzisiaj zapraszam do dyskusji. Bardzo niepokoi nas niższa kwota dla Warmii i Mazur, która wynosi nieco ponad 1,2 mld euro. Nie zgadzamy się z tym i jako zarząd województwa będziemy zabiegać o zwiększenie tej kwoty.

W spotkaniu uczestniczył również Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które przeprowadza obecnie inwestycje warte blisko 490 mln zł.

– To potężne środki wydatkowane naszym terenie i jesteśmy prawdopodobnie największym beneficjentem w tej perspektywie – mówi Piotr Jakubowski. – Zaczynaliśmy od przygotowania strategii, która zawiera wszystkie inwestycje, które chcieliśmy realizować. Niektóre inwestycje są już zakończone, a niektóre są w trakcie realizacji. Nie udałoby się ich przeprowadzić bez udziału samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Nauczeni doświadczeniem nie działaliśmy w pojedynkę, ale wśród lokalnych samorządów potrafiliśmy się zjednoczyć i porozumieć. To dlatego wspólnie osiągnęliśmy taki sukces.

Ponad 383 mln zł to modernizacja szlaków na Wielkich Jezior Mazurskich, natomiast 81 mln zł to koszt 300-kilometrowego szlaku rowerowego wokół największych mazurskich akwenów. Ponadto Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 realizuje projekty: Cyfrowe Mazury (ponad 8 mln zł), 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (11,6 mln zł) oraz projekt związany z podniesieniem jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z tego obszaru (4,7 mln zł).

Z unijnego dofinansowania skorzysta również Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, jednostka prowadząca badania w dziedzinach nauk rolniczych, biologicznych oraz weterynaryjnych.

– Trafiliśmy na bardzo dobry okres dla naszego instytutu – przyznaje Mariusz Piskuła, dyrektor placówki. – Nie wiem, czy w przyszłości taka szansa się jeszcze powtórzy. Przez wiele lat marzyliśmy o przenosinach do nowej siedziby w Olsztynie, która będzie znajdowała się w jednym miejscu. I powoli te marzenia realizujemy. Nasze inwestycje ulokowaliśmy zarówno w stolicy regionu, jak i w Popielnie, gdzie mieści się nasza Stacja Badawcza.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej, centrum specjalizującego się  w branży rolno-spożywczej, która będzie mieściła się w okolicach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Z kolei w Popielnie inwestycje są związane z kompleksową modernizacją budynków użyteczności publicznej, przebudową zespołów bram i ogrodzeń, ukierunkowaniem ruchu turystycznego w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk oraz odnową szlaku turystycznego prowadzącego z lasu doświadczalnego dla Stacji Badawczej.

– Potwierdzam, że takie spotkania mają sens i są ważne w uzyskiwaniu informacji o realizacji obecnych projektów i projektowaniu nowych – podsumował konferencję prasową w swoim komentarzu Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!