Warmia i Mazury

Targowiska z regionu z szansą na dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2020 roku trwa nabór projektów do konkursu na inwestycje w targowiska i obiekty budowlane, przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Targowiska powstają w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.
– O wsparcie mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Do podziału w tej edycji konkursu mamy blisko 2,9 mln zł. Pomoc może być przeznaczona na budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Inwestycje mogą być przeprowadzane w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe.

Dodatkowo powierzchnia handlowa  przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 proc. całej powierzchni handlowej.

W pierwszym naborze wniosków w 2017 roku podpisano 11 umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 9,5 mln złotych, a wsparcie otrzymały: gmina Nidzica, gmina Biała Piska, gmina Olecko, gmina Rybno, miasto Elbląg, gmina Lidzbark, miasto Kętrzyn, gmina Biskupiec Pomorski i miasto Bartoszyce. Gmina Orneta oraz gmina Mikołajki zrezygnowały z dofinansowania w trakcie realizacji projektów.

Suma wypłaconych do tej pory środków wyniosła blisko 7 mln zł.
WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!