AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Teleporady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaznacza Adam Niedzielski, prezes NFZ. – Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim – dodaje szef Funduszu.

Bez wychodzenia z domu możemy skonsultować się także z lekarzem rodzinnym. Taką możliwość oferują placówki podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce. Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim województwie.

WAŻNE! Komunikat dla świadczeniodawców

Realizacja i rozliczanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (teleporada)

To powinno Cię zainteresować

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach POZ

Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

Telefoniczna Informacja Pacjenta – tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

(NFZ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!