Ten znak to dbałość o jakość i konkurencyjność

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zachęca do udziału w procesie certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej i ich produktów i usług, dzięki któremu firmy te zyskują dodatkowe narzędzie budowania wizerunku.

Przede wszystkim zaś jest to doskonałe narzędzie promocyjne zarówno w sprzedaży produktów jak i pozyskiwania nowych klientów i partnerów.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane firmy spośród podmiotów ekonomii społecznej, działających na danym terenie, a jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej.

Znak ma charakter non profit – podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszą wnosić jakichkolwiek opłat za udział
w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.

Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, a także inne podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.

Przyznanie Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany posiadaniem Znaku może złożyć wniosek o przedłużenie prawa posługiwanie się Znakiem „Zakup prospołeczny” na kolejny rok.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

Podmioty ekonomii społecznej, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, zostaną wyróżnione podczas I Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniu 27 września 2019 roku w Olsztynie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zakupprospoleczny.pl , www.es.warmia.mazury.pl/zakupy-spoleczne/zasady-przyznawania-znaku

(wwim)