TERYTORIALSI PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH

Terytorialsi z Warmii i Mazur, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji posadzenia dębów – „Katyń… ocalić od zapomnienia” uczcili pamięć gen. dyw. Kazimierza Dzierżanowskiego.

Terytorialsi z Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu pochylili się z szacunkiem nad postacią bohatera – ofiary Zbrodni Katyńskiej. By oddać hołd  bestialsko zamordowanemu gen. dyw. Kazimierza Dzierżanowskiego, żołnierze wzięli udział w akcji, która przyczynia się do wzrostu świadomości narodowej i kształtowania postaw patriotycznych. Akcja polega na posadzeniu w całej Polsce 21.857 Dębów Pamięci.  Jeden dąb to jedno nazwisko.

„Od najdawniejszych czasów, w kulturze wielu narodów, drzewo było dla człowieka ważnym symbolem. Oznaczała wzrost, drabinę do nieba, odkupienie. (…) Dąb symbolizuje potęgę, siłę i żywotność naszego Państwa. (…) Jesteśmy narodem o wielkim duchu, o wielkiej sile. Dlatego wybraliśmy dąb, aby symbolizować Każdego Polskiego Oficera zamordowanego podczas II Wojny światowej na Golgocie Wschodu – w Lesie Katyńskim” – podkreślił podczas błogosławieństwa ks. por. Marek Rycio, kapelan 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi z powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, i działdowskiego mają zaszczyt upamiętnić gen. dyw. Kazimierza Dzierżanowskiego.

GEN.DYW. KAZIMIERZ DZIERŻANOWSKI (24.10.1872r. – 05.1940r.) – Walczył na frontach I wojny światowej. Wojnę zakończył w stopniu podpułkownika. Po upadku Austrii, od 2 listopada 1918 dowodził polskimi oddziałami na Morawach, przyprowadził je w granice Polski. Przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika i przydzielony do Generalnego Inspektoratu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczając się zwłaszcza w walkach o Mińsk i Bobrujsk. Za bohaterstwo w czasie wojny z Rosją Sowiecką został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. W dniach 11–13 maja 1926, w czasie zamachu stanu, pełnił obowiązki dowódcy Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. We wrześniu 1939 został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na Zamarstynowie. W drugiej połowie kwietnia 1940 przetransportowany został do więzienia w Kijowie. Według Zdzisława Nicmana generał zmarł na skutek skrajnego wyczerpania. Nazwisko generała figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Został pochowany na otwartym w 2012 Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. (Dorota Karbowska , Rzecznik prasowy 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu)