Terytorialsi pomagali w zapobieganiu rozszerzania się ognisk wirusa ASF

W sobotę br. rozpoczął się I etap zapobiegania rozszerzania się ognisk wirusa ASF w województwie warmińsko-mazurskim. Poszukiwania padłych zwierząt obejmowały rejony powiatów olsztyńskiego oraz elbląskiego. Do wykonania tego zadania wyznaczonych było około 80 żołnierzy OT pełniących służbę  w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W akcji poszukiwawczej żołnierze OT współpracowali z administracją publiczną.

Pierwszy przypadek zachorowania na wirus ASF wśród dzików w Polsce odnotowano w lutym 2014 roku. Jest to choroba zakaźna mogąca przenosić się  z dzików na świnie znajdujące się w gospodarstwach rolnych. Nie została opracowana skuteczna metoda leczenie przeciwko ASF.

Jak podają dane Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie na dzień 02 lutego w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano  436 przypadków dzików padłych w skutek zachorowania na afrykański pomór świń (ASF).

– Podczas prowadzenia poszukiwań padłych zwierząt w terenie żołnierze OT  4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej doskonalili umiejętności związane z przemieszczaniem się w terenie, topografią, nawigacją.  W praktyce działania Terytorialsów polegały na przeszukiwaniu dużych obszarów, najczęściej leśnych,  pod kątem występowania na nich padłych dzików. Po znalezieniu podłego zwierzęcia wojskowi mieli zadanie przekazania dokładnej lokalizacji służbom weterynaryjnym, które podejmowały dalsze działania – wyjaśnia mjr Daniel Wrzyszcz, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi zadanie polegające na poszukiwaniu padłej zwierzyny będą realizowali jeszcze przez najbliższy miesiąc. Minionej soboty mundurowi znaleźli kilka padłych zwierząt, które przekazali służbom weterynaryjnym.

(red./org.)