Terytorialsi z Warmii i Mazur doskonalą umiejętności

Morąski batalion lekkiej piechoty jako pierwszy wszedł w drugi etap szkolenia żołnierzy OT. W weekend 29-30.06.2019 r. szkolić się będzie ponad 150 żołnierzy różnych specjalności. W czasie zajęć żołnierze będą podnosić swoje umiejętności szkoląc się zgodnie ze stanowiskiem i specjalnością wojskową w kilku grupach, m.in.: strzelców wyborowych, snajperów, saperów, medycznej, radiotelefonicznej i łączności, obsługi moździerzy, dowódczej oraz logistycznej.

Szkolenie specjalisty to drugi etap w trzyletnim systemie szkoleniowym żołnierzy OT, który ma ich przygotować do pełnienia przydzielonej funkcji w sekcji, plutonie lub kompanii.

W ramach zajęć żołnierze w poszczególnych grupach szkoleniowych będę realizowali, m.in. szkolenie z prowadzenia ognia przez sekcję, pracę na etatowej broni, szkolenie z ewakuacji rannego z pola walki i taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym, elektryczny sposób wysadzania, szkolenie z nawigacji śródlądowej, obsługę moździerzy.

Pierwszy rok szkolenia Terytorialsa, to szkolenie indywidualne – ogólnowojskowe, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalisty, a trzeci rok, to szkolenia zgrywające pododdziały. Po odbyciu wszystkich tych trzech etapów Terytorials osiąga status gotowości bojowej („combat ready”).

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już ponad 20 tys. żołnierzy, w tym ponad 3 tys. żołnierzy zawodowych, a 17 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Na Warmii i Mazurach jest już ponad 2 000 Terytorialsów. (Monika Jabłońska-Buder, rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej)