TERYTORIALSI Z WARMII I MAZUR WZIĘLI UDZIAŁ SZKOLENIU KRYZYSOWYM ZE STRAŻAKAMI

Pierwsza grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej skończyła szkolenie z zakresu współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Wśród kursantów byli również żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) są coraz częściej angażowani we wsparcie społeczności lokalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Tego typu działania są praktycznym wymiarem misji formacji jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

W Szkole Specjalistów Pożarnictwa na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu dobiegło końca szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – specjalistów z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczo–gaśniczych. Szkolenie rozpoczęło się 15 lipca, a zakończyło się 2 sierpnia br. Uczestniczyło w nim 30 żołnierzy WOT z trzynastu brygad OT oraz Centrum Szkolenia WOT. Byli tam również Terytorialsi z Warmii i Mazur.

„Kurs to duża dawka praktycznych umiejętności. Podczas zajęć uczyliśmy się jak zwalczać pożary oraz jak wykorzystywać sprzęt, którym dysponuje WOT, w działaniach ratowniczych. Instruktorzy przekazywali nam swoją wiedzę z zaangażowanie ” – podkreśla st. szer. Dawid z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Kurs uświadomił nam jeszcze bardziej, że podczas akcji kryzysowych najważniejsza jest współpraca” – dodaje.

Na Warmii i Mazurach stale wzrasta liczebność formacji, a co za tym idzie zwiększa się nasycenie terenu województwa żołnierzami OT. Zgodnie z przewidywaniami dowództwa WOT, żołnierze formacji są często pierwszymi lub jednymi z pierwszych na miejscu zdarzeń (wypadki, pożary i inne). Dlatego tak ważne jest, aby posiadali oni umiejętności i kwalifikacje do działania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w terenie lesistym.

Jak zauważył dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła: „Przeprowadzone szkolenie w istotny sposób przyczynia się do budowy kompetencji żołnierzy OT w zakresie prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych. Kompetencje te nie tylko wzmacniają potencjał Sił Zbrojnych, ale również czynią silniejszymi i bezpieczniejszymi lokalne społeczności. Są klasycznym przykładem kwalifikacji i zdolności podwójnego zastosowania niezbędnych dla obywateli-żołnierzy wchodzących w skład najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Wyrażam wyrazy wdzięczności dla kierowanego przez płk. Andrzeja Nawrockiego Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także kadry Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu za zaprojektowanie i przeprowadzenie kursu”.

(WOT)