Terytorialsi złożyli przysięgę w Olsztynie

Blisko 130  żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej podczas niedzielnej uroczystości, która odbyła się  na terenie koszar jednostki wojskowej w Olsztynie. Była to pierwsza, w tym roku, przysięga warmińsko-mazurskich żołnierzy obrony terytorialnej.

W niedzielne popołudnie 129 żołnierzy obrony terytorialnej, którzy rozpoczęli służbę w Morągu, Braniewie i Giżycku, złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na terenie 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tradycyjnie uroczystość zaprzysiężenia została poprzedzona mszą świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński. Błogosławieństwa żołnierzom udzielił ks. por. Marek Rycio kapelan 4W-MBOT.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście skierowanym do żołnierzy zaznaczył: „Dołączacie do grona obrońców Ojczyzny w roku, w którym będziemy świętować dwudziestolecie członkostwa Polski w NATO. Dało nam ono bezcenną gwarancję wsparcia sojuszniczego w przypadku zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Dziś wspólnie kontynuujemy proces wzmacniania obronności Polski tworząc Wojska Obrony Terytorialnej – formację, która w ważny lokalnym sposób uzupełnia nasz potencjał.”

W swoim przemówieniu dowódca 4W-MBOT płk Mirosław Bryś zwrócił się do Terytorialsów: „Wypowiadając słowa roty przysięgi otwieracie nowy rozdział swojego życia – stajecie się żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. Szesnaście dni temu uczyniliście krok, który niesie ze sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków. Jak głosił Jan Paweł II: Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”

Przysięga wojskowa jest ukoronowaniem intensywnego i wymagającego 16-dniowego szkolenia, które musi odbyć każdy ochotnik, aby zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej. Terytorialsi pod okiem doświadczonych instruktorów uczą się podstaw z zakresu strzelectwa, taktyki, topografii, łączności oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie podstawowe, jak i wyrównawcze (to przeznaczone jest dla osób, które już miały styczność z wojskiem), stanowi dopiero początek wojskowej drogi dla ochotników, albowiem cały cykl szkolenia żołnierza OT trwa trzy lata i obejmuje zajęcia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały. Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.

Żołnierze WOT, którzy zasilili 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, wywodzą się z różnych środowisk, wykonują różne zawody, mają różne pasje, zainteresowania i unikatowe umiejętności. Wśród tych, którzy w niedzielę złożyli przysięgę, są uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem w ramach projektu „Ferie w mundurze”. Tych dotąd obcych sobie ludzi połączyła miłość do Polski i gotowość niesienia pomocy lokalnej społeczności – mieszkańcom swojej małej Ojczyzny. Warto podkreślić, że wśród 129 żołnierzy składających przysięgę, aż 41 to kobiety.

Podczas uroczystości mogliśmy zobaczyć defiladę pododdziałów 4W-MBOT. Po przysiędze Terytorialsi zaprezentowali pojazdy i sprzęt, jakimi dysponują na co dzień. Była to dobra okazja, aby porozmawiać o misji i zadaniach WOT, a także skosztować wojskowej grochówki.

WOT na Warmii i Mazurach

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej w Olsztynie powstała w ramach II etapu formowania WOT. W jej skład wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty: 41 blp w Giżycku, 42 blp w Morągu, 43 blp w Braniewie oraz 45 blp w Olsztynie. W swoich szeregach mamy ponad 1700 żołnierzy. W tym roku zaczynamy formować batalion lekkiej piechoty w Ełku wraz z dwoma kompaniami wsparcia i saperów. Dowódcą 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Mirosław Bryś.

Misją 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności. W warunkach wojennych Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych. (Mjr Daniel Wrzyszcz, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej)