Warmia i Mazury

Transplantacja to nowa szansa na życie

Transplantacja dla wielu pacjentów stanowi jedyną szansę na przeżycie. Narządy w wielu przypadkach są pobierane od dawców po ich śmierci, a jedna osoba dzięki przekazaniu kilku organów może uratować nawet kilka istnień.

W 2022 roku dawcami narządów zostało 445 zmarłych osób. Ogółem wykonano ponad 1400 przeszczepień od zmarłych dawców. Statystyki wskazują, że tylko 1 osoba na 8 zmarłych staje się dawcą.

W Polsce panuje przekonanie, że to rodzina decyduje o przeszczepieniu narządów zmarłego krewnego, co nie znajduje potwierdzenia w treści obowiązujących przepisów polskiego prawa. Niekiedy tylko osoba bliska zmarłego informuje personel medyczny o tym, czy zmarły wyraził za życia sprzeciw na pośmiertne pobranie jego narządów.

Wielu obywateli jest przekonanych, że trzeba podpisać specjalne oświadczenie woli lub zarejestrować się w jakiejś bazie danych w celu wyrażenia zgody na pośmiertne oddanie narządów.

Nie wszyscy z nas jednak wiedzą, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba za życia nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraża na to zgodę. Sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków.

Rozmowa personelu medycznego z osobami najbliższymi zmarłego ma na celu ustalenie jego stanowiska na temat pośmiertnego dawstwa narządów. Prawo nie daje uprawnień rodzinie do decydowania o pobieraniu bądź niepobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.

W związku tym, iż tematyka transplantologii w Polsce nie jest powszechnie znana zachęcamy do zapoznania się z informacjami przedstawionymi na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/transplantologia-dar-zycia
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!